Việt Nam English
Hotline: 0938 063 380

Xe nhà hàng phục vụ

Xe đẩy rượu 2 tầng

Mã SP: DS - C76

Xe đẩy rượu 2 tầng

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy rượu

Mã SP: DS - C46

Xe đẩy rượu

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy rượu trà

Mã SP: DS -C26

Xe đẩy rượu trà

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy rượu

Mã SP: DS - C13

Xe đẩy rượu

Liên hệ

Mua hàng

Xe inox 2 tầng

Mã SP: DS -SC02

Xe inox 2 tầng

Liên hệ

Mua hàng

Xe dọn thức ăn

Mã SP: DS -SC01

Xe dọn thức ăn

Liên hệ

Mua hàng

Xe inox 3 tầng

Mã SP: DS - D3

Xe inox 3 tầng

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy khay

Mã SP: DS -FSR

Xe đẩy khay

Liên hệ

Mua hàng

Xe lưu trữ thực phẩm

Mã SP: DS - FS01

Xe lưu trữ thực phẩm

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy dĩa

Mã SP: DS - DC01

Xe đẩy dĩa

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy bục sân khấu

Mã SP: DS - BSKT01

Xe đẩy bục sân khấu

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy mâm xoay nhà hàng

Mã SP: DS - LT01

Xe đẩy mâm xoay nhà hàng

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy bàn

Mã SP: DS - TT01

Xe đẩy bàn

Liên hệ

Mua hàng

Xe đẩy ghế

Mã SP: DS -CT01

Xe đẩy ghế

Liên hệ

Mua hàng

Xe phục vụ rượu bằng gỗ

Mã SP: DS -WT01

Xe phục vụ rượu bằng gỗ

Liên hệ

Mua hàng

Đối Tác Đông Dương
Khách hàng Đông Dương
Design By VIEIT.VN